Историјат


Медицинско машинство започето је на Машинском факултету у Београду 80-тих година прошлог века. До прекида школовања студената из ове области дошло је 90-тих година, да би се реафирмисало 2006. год као биомедицинско инжењерство.

Биомедицинско инжењерство (БМИ) је постало једно од значајних интердисциплинарних поља у модерној науци, инжењерству и медицини. Биомедицински инжењери примењују савремене теоријске и експерименталне научне приступе о живом свету, а у првом реду човека, у циљу пројектовања и израде инструментације, апарата, уређаја и медицинских софтвера за дијагностику и терапију. Програм студија на Машинском факултету у Београду је пројектован да обезбеди обуку студената користећи усвојене концепте и стандарде, као и савремене класичне и квантне приступе.

Данас се у оквиру програма савременог образовања користе развијени методи праћења и примене највиших стандарда, слични онима који се примењују у водећим образовним установама у Европи и свету. Квалитет рада наставника се прати кроз квантификоване критеријуме (публикације у часописима са импакт фактором), учествовања на пројектима који се финансирају од стране Министарства науке, Европске заједнице и привреде, као и других институција. Један од активности унапређења наставе је интеграција, односно организација заједничких програма са европским школама,преко ТЕМПУС пројеката.