Проф. др. Лидија Матија


Лидија Матија је рођена 9. фебруара 1967. године у Београду. Основно, средње и високо образовање стекла је у образовним установама Београда. Машински факултет, групу за аутоматско управљање, завршила је 1992. године са просечном оценом 8,10. Дипломски рад, под називом “Синтеза практично стабилног САУ подешавањем полова” одбранила је са оценом 10. Последипломске студије на групи за аутоматско управљање, Машинског факултета у Београду, уписала је 1992. године, а магистарски рад под називом “Прилог развоју молекуларног управљачког система синтезе фулерена” одбранила је 27. 06. 1995. године на Машинском факултету у Београду. Докторску дисертацију под називом “Управљачки систем добијања инкапсулираних фулерена са карактеризацијом њихових особина” одбранила је 12.12.1997. године на Машинском факултету у Београду. Учествовала је на више домаћих и међународних конференција из области фулерена и примене САУ за њихово добијање. У периоду од 1.10.1993.-1.5.1997. године радила је на Машинском факултету у Београду у Центру за Молекуларне машине као истраживач сарадник. Школске 1993/94. године поред истраживачког рада, била је ангажована и у извођењу наставе на предмету Физика. Од маја 1997 до маја 1998. године била је запослена у Институту за хемијске изворе струје (ИХИС), Центар за науку и технологију фулерена (ФСТ Центар), у научом звању истраживача-сарадника. У звање научни сарадник изабрана је 1998. године, а од марта 2001. до маја 2002. године вршила је функцију председника Научног већа Института за хемијске изворе струје. Од маја 2002. године ради као професор на Вишој текстилној школи у Београду, а од октобра 2002.године у Инстуту техничких наука САНУ као научни сарадник. У току 2000/2001. и 2002/2003. школске године била је ангажована на изводјењу последипломских студија на Машинском факултету у Београду на групи за Биоинжењеринг из области нанотехнологија (предмет Биофулерени) и робусних биорегулационих система (предмет Биосфера). У новембру 2002. године учествовала је у САД на познатој конференцији FORESIGHT Института из нанотехнологија са радом из области молекуларних управљачких. Савез проналазача и техничких унапређења Беогарда у мају 2003. године доделио је Лидији Матији Златну плакету са великом златном медаљом са ликом Николе Тесле за научно-технолошко решење нанотехнологија на бази фулерена и угљеничних нанотуба по закону златног пресека. У децембру 2003. године ангажована је као експерт из нанотехнологија од стране Европске Уније за евалуацију европских пројеката у оквиру Фрамеwорк 6тх. У периоду од 2003-2005 запослена је на Машинском факултету у Београду, где се бавила истраживањем и учешћем у извођењу наставе из предмета Нанотехнологија и Нано-биомедицинско инжеењерставо, а од 2005. год до сада запослена је у Иновационом центру Машинског факултета у Београду. У звање вишег научног сарадника изабрана је новембра 2005.године. Као национални експерт била је ангажована од Генералног Директората за науку ЕУ у периоду 2008-2010. године. Сада је ангажована као спољњи сарадник ЕУ за оцењивање квалитета остварених резултата текућих пројеката и оцену постигнутих остварених резлтата пројеката.

Др Лидија Матија је редовни члан Materials Research Society, USA, затим YU-MRS удружења, а била је у три године члан редакцијског одбора часописа Fullerenes and Nanotubes Review. Била је два пута, у току 1994. i 1995. године, у SAD (MER Corp, водећи произвођач наноматеријала, Тусон, Аризона) на студијским боравцима у трајању од три месеца. По позиву јужнокорејске компаније “SAMSUNG” држала је 1996. године предавање, из области фулерена, у њиховом истраживачком институту. За време студијског боравка у Кини 1997. године имала је излагање на Зхејианг Универзитету, одсек за физику, из области ендохедралних фулерена. Излагала је рад из области нанотехнологија 2004. године на Форсите конференцији у Вашингону где је презентовала резултате истраживања НаноЛаб, Машинског факултета, Београд. У оквиру FP7 пројеката Европске Уније „Call identifier: FP7-PEOPLE-2007-1-1ITN” у мају 2007. години била је Vice-chair за инжењерство. По позиву држала је пленарно предавања 2008.год на конференцији о новим материјалима коју је организовала Академија наука и уметности Републике Српске у Бања Луци. По позиву је 2010. год. имала саопштење на конференцији TWAS/IAP Workshop on "The Role of Academies in Promoting Regional Cooperation in Science, Technology and Innovation (STI) in the Balkans" из области нанотехнологија. У 2010. години била је члан Програмског одбора међународне конференције „Water, hydrogen bonding materials and nanomedicine“ која је одржана у Бања Луци. Коаутор је на два пријављена патентна решења (из области бомедицинског инжењерства: USPatent Application Number:61254214, October 23, 2009 i USPatent Application Number:61310287, March 4,2010).

Учешће у међународној сарадњи

Др Матија је у периоду јун 2002 - децебар 2007 била евалуатор пројеката Европске Уније, што је резултирало позивом Директората за науку ЕУ, да буде ангажована као национални експерт у Бриселу. У периоду од јануара 2008 до јануара 2010. године у Бриселу је обавлајала поред стручних експертиза и послове project officer-a, што је подразумевало преговарање, уговарање и надгледање реализације пројеката. У току двогодишњег рада била је project officer за више пројеката међу којима су: (1) "Engineering, Manipulation and Characterisation of Quantum States of Light and Matter“: MRTN-CT-2006-035369 "EMALI" Prof. Klaas Bergmann, Technische Universität Kaiserslautern (KLT), Germany, (2) “Coupled Multiscale Simulation and Optimisation in Nanoelectronics” MRTN-CT-2005-019417, COMSON, Prof. Michael Günther, University of Wuppertal, Wuppertal, Germany, (3) „Physics and Applications of Atom Manipulation on Integrated Chips“, MRTN-CT-2003-505032, Prof. Chris Westbrook,CNRS - Institut d'Optique Théorique et Appliquée established in France, (4) „Long-period observation of biological processes at picosecond time resolution and nanometer spatial resolution: a research training network for advanced imaging technology, NL, MRTN-CT-2005-019481 Prof. Ton VISSER -Vrije Universiteit Amsterdam, i drugi.

Др Лидија Матија од јануара 2010 учествује у реализацији медјународног пројекта („Method and Device for Skin Evaluation“, MySkin, USA) као руководилац тима од пет стручњака (три машинска инжењера, један електроинжењер и један физичар).

Допринос развоју науке у земљи

Др Лидија Матија је први докторант из области нанотехнологија у Србији и један од првих истраживача у НаноЛаб-у, Центру за молекуларне машине (1993-1997),односно један од оснивача НаноЛаб на Машинском факултету Универзитета у Београду (2007).

Коаутор је две монографије из области наномедицинског инжењерства, које ће значајно допринети развоју овог истраживачког правца у земљи. Ангажована је на извођењу наставе на докторским студијама на Машинском факултету у Београду из области савремених нанотехнологија, као и на академским студијама из области нанотехнологија и наномедицинског инжењерства.

Својим радом афирмисала је земљу у оквиру рада Европске комисије за науку у Бриселу и у многоме допринела афирмације наших истраживача у Европи. За време свога боравка сарађивала је са представницима Министарства за науку и технологију СР Србије, који су били задужени за сарадњу са Комесеријатом за науку ЕУ, а шест врсних стручњака из Србије ангажовала је као евалуаторе пројеката ЕУ у периоду свог борава у Бриселу.

Spisak objavljenih radova i značajnih studija od 2004. do 2009. godine

М12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja (M=8)

1. Matija,L. Koruga,Đ., Water and Hydrogen Bonds Role in Space-Time Coding During Embryo Formation, , pp. 524-536, 2010 Chapter in book: S. T. Jovičić, M. Sovilj (eds.), SPEECH AND LANGUAGE: Interdisciplinary Research, III. LAAC and IEPPS, Belgrade, ISBN 978-86-81879-27-6

[М14=1x4=4]

М22 Rad u vodećem međunarodnom časopisu (М=5)

2. Dj. Koruga, A. Nikolic, S. Mihajlovic, L. Matija, “Nanomagnetic Behavior of Fullerene Thin Films in Earth Magnetic Field in Dark and Under Polarization Light Influences”, J. Nanoscience and Nanotechnology., Vol. 5, No. 10, p. 1660-16645. 2005, (ISSN 1533-4880)

М23 Rad u časopisu međunarodnog značaja (М=3)

3. D. Kojić, R. Mitrović, L. Matija, Đ. Koruga: Magnetic Force Microscopy application in steel structure and milling process parameters evaluation, Materials and Manufacturing Processes, 532-2475, Volume 24, Issue 10, 2009, Pages 1168 – 1172. (ISSN: 0267-0844).

4. L. Matija, J. Jovanovic, B. Adnadjevic, Dj. Koruga, “Kinetics of Interaction Between Fullerol C60(OH)24 and Polyacrylic Hydrogels”, Materials Science Forum Vol. 494 (2005) p. 555 560 (ISBN 0-87849-971-7)

5. D. Koruga, A. Tomić, Z. Ratkaj, L. Matija, Clessical and Quantum Information Channels in Protein Chain, Materials Science Forum Vol. 518 p. 491 496, 2006 (ISBN 0-87849-405-7)

6. D. Kojić, L. Matija, Lj. Petrov, R. Mitrović, Dj. Koruga: Surface characterization of Pb1-xMnxTe alloy by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Mode, Surface Engineering, 0.1179/174329409X409369. (ISSN: 1042-6914).

7. D. Stamenković, D. Kojić, L. Matija, Z. Miljković, B.Babić, Physical Properties of Contact Lenses Characterized by Scanning Probe Microscopy and OptoMagnetic Fingerprint, International Journal of Modern Physics B, Vol. 24(6-7) pp.825-834, 2010 (ISSN 0217-9792)

8. M. Papić-Obradović, D. Kojić , L. Matija, Opto-Magnetic Method for Epstein – Barr Virus and Cytomegalovirus Detection in Blood Plasma Samples, Acta Physica Polonica A, Vol.117, No.5,pp 782-784, 2010 (ISSN 0587-4246)

9. Đ. Koruga, S.Miljković, S.Ribar ,L.Matijaa, D.Kojića,, Water Hydrogen Bonds Study by Opto-Magnetic Fingerprint , Acta Physica Polonica A, Vol.117, No.5,pp 777-781,2010.(ISSN 0587-4246)

М31 Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celni (M =3)

10. Dj.Koruga, L.Matija, D.Kojić: Nanoprobe Magnetic Force Microscopy: Principles and Applications, Scientific Conference XIV, Contemporary Materials, Vol.8 XIV, pp. 59-69, 2008, Republika Srpska, Banja Luka (ISBN 978-99938-21-12-0)

M33 Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini (M=1)

11. L.Matija, D.Koruga, Value of action as a crita for classical and quantum object consideration on molecular level, 1st International Congress of Serbian Society of Mechanics, 10-13 April 2007, Kopaonik, Proceedings, pp.897-902, 2007. (ISBN 978-86-909973-0-5).

12. Matija L., D. Kojić, Koruga Đ.: Surface characterization of carbon steel by magnetic force microscopy, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palić (Subotica), Serbia, 1.-5. June 2009, CD Proceedings (ISBN 978-86-7892-173-5).

13. Đ. Koruga, S. Ribar, Ž. Ratkaj, M. Radović, L. Matija, “Synergy of Classical and Quantum Communications Channels in Brain: Neuron-Astrocyte Network”, Neurel 2004, IEEE Proceedings Seventh Seminar (CatalogNumber: 04EX871) on Neural Network Applications in Electrical Engineering, September 23-25, p.177-182, 2004. (ISBN 0-7803-8547-0).

14. Đ. Koruga, L. Matija, “Kodogeni nanomaterijali”, u Teorijska i eksperimentalna istraživanja nanomaterijala, ed. Akademija Nauka i Umetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi, Odeljenje Prirodno'Matematičkih i Tehničkih Nauka, Knjiga 4, Banja Luka 2005, p.203-214. (ISBN 99938-631-7-3)

15. D. Kojić, L. Matija, Lj. Petrov, Dj. Koruga: Mechanical properties of human skin studied by atomic force microscope, Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 25th Meeting, September 24. – 27., 2008., České Budějovice, Checz Republic, Proceedings, pp. 121-122, 2008. (ISBN 978-80-01-04162-8)

16. L.Matija, S.Ribar, Dj.Koruga, “Mathematical Bases of Fractional Calculus and its Application in Control Theory”, Proceedings VIII Triennial International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements,Belgrade, Serbia, November 5-6., pp. 148-151, 2004. ISBN 86-7083-492-8

17. Đ. Koruga, A. Tomić, Ž.Ratkaj, L Matija,FENOMEN NANOGRAVITACIJE NA POVRŠINI ZEMLJE, Moguće implikacije na biološki svet, st. 73-109, Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2010, ISBN 978-99938-21-18-2.

18. D.Kojić, B. Bojović, D. Stamenković, L. Matija, B. Babić, Z. Miljković, Imaging and characterization of Optimum and Boston glass lenses by method of Magnetic Force Microscopy and OptoMagnetic Fingerprint of matter, st.149-156, Svremeni materijali, Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske, Banja Luka,2010, ISBN 978-99938-21-19-9

19. M. Papić-Obradović, D. Kojić, A. Tomić, L.Matija, D. Koruga, Novel Method of Epstein – Barr virus Detection in Blood Plasma of Pregnant Women by Digital Images of Opto-Magnetic Fingerprint ,st. 127-136, Savremeni materijali, Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2010, ISBN 978-99938-21-19-9

M42 Monografija nacionalnog značaja (M=5)

20. L. Matija, D. Kojić, B. Bojović,T. Jovanović, A. Vasić, Đ.Koruga, Uvod u Nanotehnologije, Nauka, Beograd, 2009, (ISBN 978-86-87471-07-8)

21. M.Papić-Obradović, S. Miljković, L. Matija, J. Munćan, Đ.Koruga, Osnove nanomedicine: Embriologija, Farmakologija, Nanotehnologija, DonVas, Beograd, 2009, (ISBN 978-86-87471-08-5)

M63 Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u celini (M=0,5)

22. L. Matija, D. Koruga, J. Bandić, Ž.Ratkaj, Đ.Baljozović, Skin imaging based on electrical tissue properties, Proceedings, 3rd Serbian Congress for Microscopy, Belgrade, pp. 85-86, 2007, (ISBN978-86-7306-088-0)

23. D. Kojić, Matija L., Petrov Lj., Koruga Đ.: Karakterizacija površina pre i posle završnih obrada pomoću Mikroskopije Atomskih sila (Atomic Force Microscopy - AFM) i Mikroskopije Magnetnih sila (Magnetic Force Microscopy - MFM), 32. Savetovanje Proizvodnog Mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za Proizvodno Mašinstvo, 18. – 20. Septembar 2008., Novi Sad, Zbornik Radova, str. 249-254. ISBN 978-86-7892-131-5

24. D.Koruga, L. Matija, S.Ribar, STM/AFM Image of elasto-vicosic regions and its interpretation by fractional calculus, Proceedings, 3rd Serbian Congress for Microscopy, Belgrade, pp. 85-86, 2007, ISBN978-86-7306-088-0

25. L. Matija, D. Kojić, A. Medović, M. Milović, D. Damjanac, M. Jovanović, M. Kajčić, S. Đorđević, B. Abdulah: Nanotehnologije u tekstilnoj industriji: karakterizacija pamučnih vlakana pomoću metode AFM/MFM, Međunarodni Naučno Stručni Skup: „Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji: Dizajn, Tehnologija, Menadžment“, 26. – 27. jun 2008., Visoka Tekstilna Strukovna Škola za Dizajn Tehnologiju i Menadžment, Beograd, Zbornik Radova, str. 91.-95. (ISBN 978-86-87017-01-6)

26. L. Matija, D. Kojić, M. Mitrović, A. Pajić, M. Kakuća, M. Radmanović, S. Trišić, S. Krsmanović: Harmonizacija aktivnosti u tehnici mrežnog planiranja: primer štampanja tekstilnog materijala, Međunarodni Naučno Stručni Skup: „Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji: Dizajn, Tehnologija, Menadžment“, 26. – 27. jun 2008., Visoka Tekstilna Strukovna Škola za Dizajn Tehnologiju i Menadžment, Beograd, Zbornik Radova, str. 111.-115. (ISBN 978-86-87017-01-6)

27. L. Matija, Nanaotehnologije: Izazov 21. veka, Zbornik radova III Skup Privrednika i Naucnika Srbije, 29-30 Oktobar 2005, Beograd, st. 40-43, 2005.

28. L. Matija, “Evaluacija projekata: Primer FP6 RTN”, (Project evaluation: Case study on example of FP6 RTN), Zbornik radova II Skup Privrednika i Naučnika, 04.-05. Novembar, pp. 76-80, 2004.

29. Dj. Koruga, M. Radojević, L. Matija, “Zlatni presek i savršeni brojevi u sistemima upravljanja”, Zbornik radova II Skup Privrednika i Naučnika, 04.-05. Novembar, pp. 81-85, 2004.

M34 Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu (M=0,5)

30. A. Jokić, L. Matija, Ž. Ratkaj, M. Rakočević, “Genetic mutation ring: virtual tubular protein”, YUCOMAT 2004, 13.-17. September, Herceg Novi, Book of Abstracts, pp. 126 (P.S.B. 39). ISBN 86-80321-07-9

31. L. Matija, Dj.Koruga, J. Bandić, Ž. Ratkaj, D. Dobrosavljević, Biomolecular-tissue characterisation and electrical properties change: Base for early diagnosis of skin cancer and melanoma, YU-COMAT, Herceg Novi, Crna Gora, September 10.–14., 2007, Book of Abstracts, pp. 168. ISBN 978-86-80321-11-0

32. Dj. Koruga, N. Mišić, L. Matija, J.Simić, Centriole-cytoskeleton mimicry for nano material self-control, YU-COMAT, Herceg Novi, Crna Gora, September 4.–8., 2006, Book of Abstracts, pp. 59. ISBN 86-80321-09-5

33. Dj. Koruga, S. Mihajlović, V. Lešić, P.Sremac, L. Matija,, Non-magnetic materials behaviour on nanotesla scale, YU-COMAT, Herceg Novi, Crna Gora, September 4.–8., 2006, Book of Abstracts, pp. 61. ISBN 86-80321-09-5

34. D. Koruga, L.Matija, Ž. Ratkaj, N. Ilanković, Nanophotonic Golden light of 0D Quasistructure and its Biomedical Application, Book of abstracts, p. 103, ICOM 2006, Herceg Novi, Montenegro, August 31-september 2nd, 2006, ISBN 978-86-7306-079-6.

35. Djordjevic, A.D.; Koruga, D.; Matija, L.; Mihajlovic, S.M.; Nikolic, A.N., Characteristics of the induced magnetization of fullerene thin films, EGU05-A-03236; BG.09-1FR3P-0271; European Geosciences Union, Vienna, Austria, 24.-29. April, 2005.

36. Kojic D., Petrov Lj., Stamenkovic D., Matija L., Koruga D.: Magnetic properties of contact lenses: Characterisation by magnetic force microscopy, Book of abstracts, p. 59, ICOM 2009, Herceg Novi, Montenegro, August 27-30, 2009., ISBN 978-86-7306-102-3

37. D.Koruga, A.Tomić, L. Matija, D. Stamenović, Optomagnetic fingerprint of contact lenses: Light influence on brain activity, Book of abstracts, p. 58, ICOM 2009, Herceg Novi, Montenegro, August 27-30, 2009., ISBN 978-86-7306-102-3

38. Papic-Obradovic M., Kojic D., Matija L.: Biophysical method based on Light-Matter Interaction for detection of Epstein-Barr virus and Cytomegalovirus in blood plasma samples, YUCOMAT 2009, Herceg Novi, Montenegro, August 31- September 4, Book of Abstracts pp. 192, 2009. ISBN 978-86-80321-18-9

39. D. Kojić, Lj. Petrov, R. Mitrović, L.Matija, Steel surface characterisation with different compoition and varyng tool geometry by scanning probe microscopy, YUCOMAT 2009, Herceg Novi, Montenegro, August 31- September 4, Book of Abstracts, pp 164, 2009. ISBN 978-86-80321-18-9

40. A. Tomić, L. Matija, D. Kojić, Dj. Koruga: Surface characterization of alloys by opto-magnetic fingerprint, YU-COMAT, Herceg Novi, Crna Gora, September 7. – 13., 2008, Book of Abstracts, pp. 76., ISBN 978-86-80321-15-8

41. D. Kojić, L. Matija, Lj. Petrov, Dj. Koruga: Surface characterization by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Microscopy, YU-COMAT, Herceg Novi, Crna Gora, September 7 – 13, 2008, Book of Abstracts, pp. 77. ISBN 978-86-80321-15-8

M80 Novi proizvod uveden u proizvodnju (M=8)

42. Nanokosmetički proizvodi (Dnevna krema, Noćna krema, Bioregenerativna krema, Krema za sunčanje i Losion za telo) uvedeni u kooperativnu galensku proizvodnju NanoWorld, Srbija i DVB Global, USA ( Certifikat Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja o zdravstvenoj ispravnosti i odobrenje stavljanja u promet, br. 08-1133-1137 od 14.12.2005, i br. 07-158-159 od 23.02.2006: Prodaja proizvoda u zdravstvenoj ustanovi Apoteka Nana Lek, Beograd)

M90 Paptenti na međunarodnom nivou (M=10)

43. Papić-Obradović, Kojić,D., M.. Matija,L. METHODS AND SYSTEMS FOR CERVICAL CANCER DETECTION, USPatent Application Number:61310287, March 4,2010

44. Papić-Obradović, Kojić,D., M.. Matija,L.Tomić,A. Koruga,Đ, OPTO-MAGNETIC METHOD FOR EPSTEIN BARR VIRUS AND CYTOMEGALOVIRUS DETECTION IN BLOOD PLASMA SAMPLES, USPatent Application Number:61254214, October 23, 2009