Милена Папић-Обрадовић, др сц. мед.

Др Милена Папић-Обрадовић рођена је 28.12.1966. године у Новом Саду. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Уписала је Медицински факултет у Београду, школске 1985/86 године а дипломирала у року, априла 1991. године, са просечном оценом 9,0. Оцена из гинекологије и акушерства 10,0.

Завршила је обавезни лекарски стаж и положила стручни испит априла 1992. године. Поседује педагошко искуство из периода од 1.9.1991. до 1.2.1993. године, док је била у радном односу у Медицинској школи Звездара, Београд, на радним задацима наставника гинекологије и акушерства, а од 2009 године ангажована је као наставник на предмету Физиологија и анатомија човека за инжењере, на Машинском факултету Униврзитета у Београду.

Специјализацију из гинекологије и акушерства започела је на ГАК "Народни фронт" децембра 1992. године. Специјализацију из гинекологије и акушерства у трајању четири године завршила је 23.12.1996. године када је положила специјалистички испит са оценом одличан.

Последипломске студије из гинекологије и акушерства уписала је школске 1991/92. године. Усмени магистарски испит положила је 25.12. 1996. године оценом комисије са одличним.

Магистарску тезу под називом "Значај трансвагиналне конвенционалне Doppler i Color Doppler ултрасонографије код пацијенткиња са полицистичним јајницима", ментор Проф. Др Атанасије Марковић, чланови комисије : Проф Др Слободан Рунић, Проф. Др Милка Дрезгић, одбранила је 22.6.1998. године.

Докторску дисертацију под називом "Значај трансвагиналне конвенционалне Doppler i Color Doppler ултрасонографије код пацијенткиња са полицистичним јајницима у програму ин-витро фертилизације", ментор Проф. Др Атанасије Марковић, чланови комисије : Проф. Др Слободан Рунић, Проф Др Вера Поповић, одбранила је 26.5. 2000. године.

Југословенску школу ултразвука завршила је 20.6.1992. године.Школу за колпоскопију похађала је од 19.10.1995. до 5.12.1995. и успешно је завршила.

Учесник је у научно истрачивачком пројекту Twin Birth Study, Maternal Infant and Reproductive Health Research Unit (MIRU) at Women’s College Research Institute u Torontu, Канада ( Министарство за науку и технологију, бр. 33700- 000 / 2008 – 01).

Добитник је награде Академик Берислав Берић за 2001. годину за најбољи рад младог аутора до 35 година на гинеколошкој недељи Српског лекарског друштва. Тема рада "Оваријално-фоликуларни крвни протоци у стимулисаним циклусима код пацијенткиња са полицистичним оваријалним синдромом".

Била је стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије за младе таленте 1992. године.

Аутор је монографије "Вантелесна оплодња као метод решавања неплодности" коју је финансијски помогло Министарства за науку и технологију републике Србије.

Аутор је јединствене књиге на српском језику "Водич за труднице" i DVD/VHS издања "Вежбе за труднице" издате 2004. године.

Од априла 1996. године стално је запослена на ГАК "Народни фронт".

Јуна 2009. године била је на стручном усавршавању у Москви на државној клиници „В.И Кулаков“ на одељењу за аделосцентну гинекологију.

Од 2009 године сарадник је у истраживањима која се обављају у НаноЛаб, област биомедицинско инжењерство, Машински факултету у Београду. Из ове сарадње публикована су два рада и пријављен патент, где је Милена Папић-Обрадовић први аутор. Поседује активно знање енглеског и руског језика.

Списак објављених и саопштених радова

1. Milena Papić-Obradović, Djuro Koruga (2009). Spatio-temporal system of human embryo as a process of network formation of classical and quantum information channels in prenatal period, pp. 19-30. Chapter in book: S. T. Jovičić, M. Sovilj (eds.), SPEECH AND LANGUAGE: Interdisciplinary Research, III. LAAC and IEPPS, Belgrade, ISBN 978-86-81879-27-6,

2. M. Gojnić, V. Dugalić, S. Vidaković, M. Papić, K. Jeremić, M. Pervulov, S Milićević, Breast cancer and borderline ovarian carcinoma in young patients – case report, Eur. J. Gynaec. Oncol., XXVI No5, pp. 579-580, 2005 , ISSN 0392-2936

3. M. Gojnić, V. Dugalić, S. Vidaković, M. Papić, K. Jeremić, M. Pervulov, S Milićević, Cervical carcinoma and pregnancy in a young primipara, Eur. J. Gynaec. Oncol. XXVI n. 5, pp.551-552, 2005 , ISSN 0392-2936

4. M. Gojnić, V. Dugalić, S. Vidaković, M. Papić, K. Jeremić, M. Pervulov, S Milićević, Hysterectomy in a malignant molar pregnancy and a healthy baby, Eur. J. Gynaec. Oncol. XXVI, No. 5, pp. 545-546, 2005 , ISSN 0392-2936

5. M. Gojnić, V. Dugalić, S. Vidaković, M. Papić, S Milićević, M. Pervulov, Ultrasound and surgery for gall bladder carcinoma durnig pregnancy, Eur. J. Gynaec. Oncol. XXVI No.4, pp.437-438, 2004 , ISSN 0392-2936

6. Papić-Obradović, M., Kojić, D., Tomić, A., Matija,L., Koruga, D., Novel method of Epstain-Barr virus detection in blood plasma of pregnent women bz digital images of opto-magnetc fingerprint, Contemporary Materials, Vol. 12, pp. 127-136, 2010, Academy of Sciences and Arts of the Republica Srpska, Banja Luka, ISBN 978-99938-21-19-9

7. M. Gojnić, M. Pervulov, S. Petković, T. Mostić and M. Papić, Fetus Maturation and Predicting Preeklampsia, XIX European Congress of Perinatal Medicine, Athens (Greece), October 14-16, 2004; 429-31

8. M. Gojnić, M. Pervulov, S. Petković, T. Mostić, M. Papić and K. Jeremić,Therapy for Cervical Factor – Predicting Preterm Labor, XIX European Congress of Perinatal Medicine, Athens (Greece), October 14-16, 2004; 433-6

9. M. Gojnić, M. Pervulov, S. Petković, T. Mostić, M. Papić, K. Jeremić, A. Karamarković and S. Milićević, Adnexal Tumor in Pregnanc, XIX European Congress of Perinatal Medicine, Athens (Greece), October 14-16, 2004; 253-55

10. B. Nikolić, S. Dragojević, N. Sanković, M. Papić, METRORRHAGIA IN CASES OF IMMINENT ABORTUSES-CORRELATION WITH CHANGES IN RESISTANCE INDEX IN TROPHOBLASTIC VESSELS AND UTERINE ARTERIES, IX Days of Gynecology and Obstetrics in Republic of Macedonia, With internacional participation, Oteševo, Rezimea, 23-25, September 1993;79

11. M. Gojnić, M. Pervulov, S. Petković, A. Stefanović, A. Mamontov, A. Fazlagić, M. Papić, Sensitivity of Ultrasound Detection in Perinatology,13th Congress of European Association of Gynecologist and Obstetrician (EAGO), Jerusalem, Israel, May 10-14, 1998; 93

12. M. Vasiljević, N. Antić, M. Dukić, M. Proročić, E. Garalejić, L. Tasić,S. Dikić, B. Arsić, R. Maglić, M. Papić, T. Mošković The Diagnostic Value of the Transvaginal Color Doppler Sonography (TVCDS) in Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS), The 8th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Edinburgh, November 1-5. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 1998; 12 (1); 178, ISSN 0960-7692.

13. M. Papić, M. Vasiljević, M. Gojnić-Dugalić, Doppler and Color Doppler Ultrasonography as Important Method For Diagnosing Polycycstic Ovarian Disease in Stimulated Cycles, The 8th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Edinburgh, November 1-5. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 1998; 12 (1); 179, ISSN 0960-7692.

14. M. Papić, M. Vasiljević, S. Janković-Ražnatović, M. Draganić-Bataković, M. Gojnić-Dugalić, B. Terzić, Importance of Evaluation Hormonal Levels in Diagnostic PCO, SyndromeThe 7th World Congress of Gynecological Endocrinology,Buenos Aires, Argentina, April 25-28, Gynecological Endocrinology 1999; 13 (2); 134, ISSN 0951-3590

15. M. Bataković-Draganić, S. Dragojević-Dikić, M. Papić, A. Bulajić, B. Terzić, Correlation between Serum and FT4, TSH and TT4 Levels in Normal Pregnancy Complicated with Hyperthyroidis, 7th World Congress of Gynecological Endocrinology, Buenos Aires,Argentina, April 25-28, Gynecological Endocrinology 1999; 13 (2); 165, ISSN 0951-3590

16. M. Papić, M. Vasiljević, M. Gojnić-Dugalić,Acute Pielonephritis Associated with Pregnancy and Health of a Newborn,Of the Renaissance Congress of the 21th Century,The Women and Child:Before, during and after pregnancy, , Rome, Italy, May 22-25, 2001; Perinatal and Neonatal Medicine Vol.6 (Sup1); 102., 2001, ISSN 1359-8635

17. M. Papić, D. Papić, Gojnić-Dugalić, Long protocol for pituitary–ovarian desensitisation applied as prevention of Ovarian hyperstimulation syndrome in PCO patients, Rome, Italy, 2001; Vol.6 (Sup1) ; 52. ISSN 1359-8635

18. M. Papić, M. Vasiljević, M. Gojnić-Dugalić, Prediction Factors of Successful Implantation in Program In-vitro Fertilization - IVF, The 17th World Congress on Fertility and Sterility, Melbourne,November 25-30; Abstract book, 2001; 42.

19. M. Papić, S. Dragojević, D. Papić, M. G. Dugalić, Folicle Size and Maximal Blood Flow on Follicular Level as Assessment Model of estradiol and Luteinizing Hormone Plazma ,Concentration in Stimulation Protocols,The 17th World Congress on Fertility and Sterility, Melbourne, November 25-30; Abstract book, 2001; 152

20. M. Papić, V. Kršić, D. Papić, Determination of Model Chemodinamic Characteristics after Embryo Transfer and Intrauterine Insemination in Pregnant Subjects, The Second World Congress on CONTROVERSIS IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND INFERTILITY, Paris, France, September 6-9 ; Program & Abstracts 2001; 63

21. S. Dragojević, M. Vasiljević, P. Dunjić, M. Papić, V. Kršić, Hyperprolactinemic Disorders due to Infertility, The 17th European Congress of Obstetrics and Gyncology, Prague, Czech Republic, May 22-25 ; Češka Gynecologie 2002 ; 2 : 21-2, ISSN1210-7832

22. M. Papić, V. Kršić, D. Papić, Measuring of Maximal Blood Flow by Ultrasound Color Doppler in Diagnostics PCO Syndrome, 1st Mediterranean Congress on reproductive medicine, Taormina,Italy, November 3-6, 2002.

23. M. Papić, V. Kršić, D. Papić, Follicle-ovarian Chemodinamic Characteristics and Hormonal Profile in IVF Program,10th World Congress of Gynecological Endocrinology, Wroclaw, Poland, September 21-24, 2002 ; 16 (1): 52

24. M. Papić, V. Kršić, D. Papić, Estradiol Serum level and Resistance Index on Ovarian Level in PCO Patients During IVF Protocol,10th World Congress of Gynecological Endocrinology, Wroclaw, Poland, September 21-24, 2002. 16 (1) : 55. Programme and Book of Abstracts

15 x 0.5= 7.5

25. Papić-Obradović,M,Vantelesna oplodnja kao metod rešavanja neplodnosti

SANIMEX, Beograd, 2002., ISBN 86-84073-01-0

26. M. Gojnić, M. Pervulov, S. Petković, M. Papić, Diagnosis of bordeline ovarian cancers in pregnancy", Clin. Exp. Obst&Gyn. XXXI, No. 1, pp. 45-6, 2004; ISSN 0390-6663

27. M. Gojnić,M. Pervulov, S. Petković, M.Papić, T. Mostić, The Importance od Doppler Ultrasound in Delivery Planing, Clin. Exp. Obst&Gyn. , XXXI, n. 4, , 282-4, 2004, ISSN 0390-6663

28. M. Gojnić, M. Pervulov, S. Petković, M.Papić, K. Jeremić, T. Mostić Indication of Myomectomy During Pregnancy from Doppler Ultrasound, Clin. Exp. Obst&Gyn., XXXI, n.3, pp. 197-8, 2004. ISSN 0390-6663

29. M. Gojnić, M. Pervulov, S. Petković, T. Mostić, R. Adamson, M. Papić, K. Jeremić, Early diagnosis of Trophoblast Produced Capillary Hypertension (Pregnancy Induced Hypertension), Clin. Exp. Obst&Gyn., XXXI, n.4, 287-8, 2004; ISSN 0390-6663

30. M. Gojnić, S. Petković, M.Papić, T. Mostić,K. Jeremić, Z. Vilendečić,S. Đorđević, Plasma Albumin Level as an Indicator for Secrecity of Preeklampsia, Clin. Exp. Obst&Gyn., XXXI, n.3, 209-10, 2004; ISSN 0390-6663

31. M. Gojnić, V. Dugalić, M. Papić, S. Vidaković, S. Miličević, M. Pervulov, The significance of detailed examination of hemorrhoids during pregnancy, Clin. Exp. Obst. & Gyn. XXXII, n. 3,p.pp. 183-184, 2005. ISSN 0390-6663

32. M. Gojnić, V. Dugalić, S. Vidaković, M. Papić, S. Milićević, M. Pervulov, Hyperemesis or stomach carcinoma in pregnancy – a true diagnosis with two lives saved : A case report, Clin. Exp. Obst. & Gyn. XXXII, n. 3, pp. 201-202, 2005, ISSN 0390-6663

33. M. Papić-Obradović, S. Dragojević-Dikić, A. Jovanović, D. Papić, "Korelativna analiza predikcionih faktora za uspešnost implantacij u programu vantelesne oplodnje", Srpski arhiv, No.7-8:307-13, 2003, ISSN 0370-8179

34. M. Papić-Obradović, M. Vasiljević, M. Dugalić, "Prediction factors of successful embryo implantation in program in-vitro fertilization-IVF, Obs&Gynae Today, 2004; IX (5):293-99. ISSN 0390-6663

35. M. Papić, M. Vasiljević, M. G. Dugalić, D. Papić,Cirkulacija na nivou uterusa merena Color Doppler-om kod Pacijenata sa PCO sindromom, XLIII Ginekološko akušerska Nedelja, SLD, Beograd, oktobar 21-22, 1999.

36. M. Papić, S. D. Dikić, M. G. Dugalić, D. Papić, Karakteristike krvnog protoka arterija uterusa u programu vantelesne oplodnje, XLV Ginekološko akušerska Nedelja, SLD, Beograd, 31maj-1jun, 2001.

37. M. Papić, M. Vasiljević, M. G. Dugalić, S. D. Dikić, V. Kršić, Ovarijalno-folikularni krvni protoci u stimulisanim ciklusima kod pacijentkinja sa policističnim ovarijalnim sindromom,XLV Ginekološko akušerska Nedelja, SLD, Beograd, 31maj-1jun, 2001.

38. M. Papić-Obradović, V. Kršić, D. Papić, Neke karakteristike malignih neoplazija endometrijuma, XLVI Ginekološko akušerska Nedelja, SLD, Beograd, maj 30-31, 2002.

39. M. Vasiljević, R. Ganović, B. Stanimirović, S. Dragojević, N. Antić, S. Janković, N. Kraddžov, M. Papić, Percoll gradient tehnika pripreme sperme u procesu fertilizacije in Vitro,Prvi vanredni kongres lekara Srbije, Knjiga sažetaka ; 27-30 jun, 1993; 144

40. M. Vasiljević, A. Marković, R. Ganović, B. Stanimirović, S. Janković, S. Dragojević, B. Nikolić, M. Papić, A. Bulajić, Maligni tunor jajnika kod žena u postmenopauzi, Prvi Jugoslovenski simpozijum o problemima menopauze, Novi Sad, Zbornik radova, oktobar 1993 ; 177

41. M. Vasiljević, A. Marković, R. Ganović, B. Nikolić, S. Janković, S.Dragojević, M. Papić, V. Rajković, Primena estrogena u tretmanu urinarne inkontinencije u menopauzi, Prvi Jugoslovenski simpozijum o problemima menopauze, Novi Sad,Zbornik radova, oktobar 1993 ; 193

42. M. Vasiljević, B. Stanimirović, R. Ganović, B. Nikolić, S. Dragojević, S. Janković, M. Papić, D. Jeremić, V. Rajković, Primena oralnih progestagena kod žena u menopauzi, Prvi Jugoslovenski simpozijum o problemima menopauze, Novi Sad, Zbornik radova, oktobar 1993 ; 199

43. Papić, M, "Značaj transvaginalne konvencionalne Doppler i Color Doppler ultrasonografije kod pacijentkinja sa policističnim jajnicima u programu In-vitro fertilizacije", - mentor Prof. Dr Atanasije Marković, članovi komisije : Prof. Dr Slobodan Runi}, Prof Dr Vera Popović, 2000.

44. Papić, M, "Značaj transvaginalne konvencionalne Doppler i Color Doppler ultrasonografije kod pacijentkinja sa policističnim jajnicima", mentor : Prof Dr Atanasije Marković, članovi komisije : Prof Dr Slobodan Runić, Prof. Dr Milka Drezgić,1998.