Александра Дебељковић, дипл. инж. технол.


Александра Дебељковић, рођена је 23.08.1985. године, у Београду. Технолошко-металуршки факултет завшила је 2009. године на Катедри за органску хемију са просечном оценом током студија 9,27. Током школовања, добила је три дипломе „Панте Тутундзића“ за постигнуте изванредне резултате у току студирања. Добитник је и специјалног признања Српског хемијског друштва за успех у току студија (2009. године).

У периоду од 04.01.2010. године до 01.10.2011. године била је запослена у Иновационом центру Технолоско-металуршког факултета. Тренутно је запослена у Иновационом центру Машинског факултета као истраживач-сарадник.

Тренутно на трећој години докторских студија на Машинском факултету, Универзитета у Београду.

У току марта месеца 2010. године, као и 2011. године у периоду од три месеца била је на стручном усавршавању у Institute for Corrosion and Multiphase Flow Technology, Ohio University, Athens, OH, USA а у склопу рада на докторској дисертацији.

Активно учествује у настави као асистент на предметима: Наномедицинско инжењерство, Микро-нано флуидика и Основе микро и нано инжењерства на катедри за Аутоматско управљање, модул Биомедицинско инжењерство, Машински факултет Универзитета у Београду.

Учествовала је у вођењу и комисији за одбрану три мастер рада на модулу за Биомедицинско инжењерство.

Области истраживачког рада: нанотехнологије, контактна сочива, полимери.

Reference:

1. M. Kalagasidis Krušić, N. Milosavljević, A. Debeljković, Ö.B.Üzüm, E. Karadağ, Removal of Pb2+ ions from water by poly(acrlymide-co-sodium methacrylate) hydrogels, Water, Air and Soil Pollution, DOI 10.1007/s11270-012-1200-y, 2012, ISSN 0049-6979.

2. Jevremović Ivana, Debeljković Aleksandra, Singer Marc, Achour Mohsen, Nešić Srđan, Misković-Stanković Vesna, The mixture of dicyclohexilamine and oleylamine as corrosion inhibitor for mild steel in NaCl solution saturated with CO2 under both continual immersion and top of the line corrosion, Journal of the Serbian Chemical Society, DOI:10.2298/JSC120222058J, 2012, ISSN 0352-5139.

3. Ivan Đuricić, Ivana Mileusnić, Mirko Radovanović, Aleksandra Debeljković, Đuro Koruga, AFM surface roughness analisys of eye positioning contact lens, Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Belgrade, Serbia, 2012, accepted.

4. Dragomir Stamenković, Marija Tomić, Aleksandra Debeljković, Jelena Munćan, Lidija Matija, How incorporated nanomaterials in contact lenses affect their mechanical and optical properties: experimental study, Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Belgrade, Serbia, 2012.

5. Aleksandra D. Debeljković, Volatile corrosion inhibitors for mild steel pipelines carrying wet gas, NACE International, San Antonio, Texas, USA, 2010, Book of abstracts, p. 77.

6. Aleksandra D. Debeljković, Vesna Mišković-Stanković, Srđan Nešić, Application of Volatile Corrosion Inhibitors for Top of Line Corrosion in Mild Steel Pipelines, Second Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, O-21 (p. 159), ISBN 978–86–7132–043–6.

7. Aleksandra Debeljković, Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Srđan Nešić, Corrosion Behavior of mild steel in CO2 atmosphere, Ninth Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering, Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, I/6, ISBN 978–86–80321–26–4.

8. Aleksandra D. Debeljković, The Effect of Diethylamine on Carbon Dioxide Corrosion of Mild Steel, NACE International, Houston, Texas, USA, 2011, Book of abstracts, p. 21

9. Jevremovic I., Miskovic-Stankovic V., Debeljkovic A., Achour M., Singer M., Nesic S. The Efficiency of Cyclohexylamine and Oleylamine as Inhibitor for Carbon Dioxide Corrosion, NACE International, Salt Lake City, Utah, USA, 2012, Book of abstracts, p. 68

10. A. Debeljković, D. Stamenković, J. Šakota, L.Matija, Dj.,Koruga, Classical and nanophotonic soft contact lens materials investigation by uv-vis and opto-magnetic spectroscopy, Contemporary Materials, Banja Luka, Republic of Srpska, 2012, Book of abstracts, p.118 .

11. Vojin Munćan, Nevena Stefanović, Aleksandra Debeljković, Marko Savanović, Đuro Koruga, Water flow in microtubules as lifeline of cells, Contemporary Materials, Banja Luka, Republic of Srpska, 2012, Book of abstracts, p. 124.

12. Zoran Matić, Aleksandra Debeljković, Srećo Nijemčević, Lidija Matija, Đuro Koruga, Nano-Biomimetics: Application of nanotechnology in biometrics, Contemporary Materials, Banja Luka, Republic of Srpska, 2012, Book of abstracts, p. 120.

13. A. Debeljković, D. Stamenković, N. Jagodić, L.Matija, Dj.,Koruga, Characterization commercial and nanophotonic rigid gas permeable contact lenses by opto-magnetic spectroscopy and optical power measurement, YUCOMAT 2012, Herceg Novi, Montenegro.

14. A. Debeljković, I. Đuričić, I. Mileusnić, D. Stamenković, L.Matija, Polymeric materials for contact lenses characterized by SPM, International Conference on Scanning Probe Microscopy on Soft and Polymeric Materials 2012, Kerkrade, The Netherlands.