Александра Драгичевић, дипл. инж. маш.


Александра Драгичевић, дипл.инг.маш.

- дипломирала: 2011, катедра за Машинске конструкције и Механизација, тема:" Аналитичко одређивање параметара статичке стабилности надградње роторног багера СцхРс 350 након редизајна ротора са погоном"

-докторске студије: 2011/12, катедра за Аутоматско управљење, модул Биомедицинско инжењерство

-предмети: Системска анатомија и физиологија за инжењере

Рана дијагностика меланома и канцера коже

-докторске студије: 2011/12, катедра за Аутоматско управљење, модул Биомедицинско инжењерство

-звање: истраживач сарадник, запослена на Машинском факултету, пројекат: „РАЗВОЈ НОВИХ МЕТОДА И ТЕХНИКА ЗА РАНУ ДИЈАГНОСТИКУ КАНЦЕРА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ, ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА, УСНЕ ДУПЉЕ И МЕЛАНОМА НА БАЗИ ДИГИТАЛНЕ СЛИКЕ И ЕКСЦИТАЦИОНО ЕМИСИОНИХ СПЕКТАРА У ВИДЉИВОМ И ИНФРАЦРВЕНОМ ДОМЕНУ“

-reference:

Banja Luka 2012, Međunarodna konferencija:" savremeni materijali 2012, kondenzovane materije, biomaterijali, nanomaterijali, voda, nanomedicina", rad: "IN VITRO COLORECTAL CANCER INVESTIGATION BY OPTO-MAGNETIC SPECTROSCOPY", nagrađeni poster

Herceg Novi 2012, Međunarodna konferencija "YUCOMAT 2012", rad: "OPTO-MAGNETIC BIOMETRY OF COLORECTAL, CERVICAL AND SKIN CANCER SPECIMENS", poster ušao u izbor za nagradu

Beograd 2012, Međunarodna konferencija "NEUROCARD 2012", radovi: "IR spectroscopy and opto-magnetic spectroscopy investigation of high dilution and placebo effect on water", "Characterisation of drug and placebo effects on water by NIR and opto-magnetic spectroscopy", "The programmed placebo effect, nano medicine and treatment of syncope"

Beograd 2012, Međunarodna konferencija" 8th BIANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF COLOPROCTOLOGY", rad: " Comparative Study of a Colon Epithelium Tissue by IR and Opto-magnetic spectroscopy"