Бранислава Јефтић, дипл. инж. електро.


Бранислава Јефтић рођена је 7.02.1981. године у Београду. Завршила је основне и дипломирала мастер студије на Електротехничком факултету 2009. године на смеру Биомедицински и еколошки инжењеринг, са мастер радом «Расподела притисака парцијалне скелетиране протезе са различитим ретинерима: ин витро студија» који је награђен сребрном медаљом са ликом Николе Тесле из области проналазака од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда.

2010. године уписује докторске студије на Машинском факултету, на модулу Биомедицинско инжењерство и бива ангажована на пројекту Министарства просвете и науке под називом «Развој нових метода и техника за рану дијагностику канцера грлића материце, дебелог црева, усне дупље и меланома на бази дигиталне слике и ексцитационо емисионих спектара у видљивом и инфрацрвеном домену». На Машинском факултету је запослена као истраживач сарадник и учествује у следећим предметима са основних академских и мастер студија:

1. Основе биомедицинског инжењерства (ОАС)

2. Основе биомедицинског софтвера (ОАС)

3. Обрада сигнала (МАС)

4. Рана дијагностика канцера и меланома (МАС)

5. Информационе технологије у медицини (МАС)

PUBLIKACIJE:

A. Baltić, M. Vlajisavljević, B. Jeftić, Advanced expert system for the evaluation of arm functional deficits by using digitizing tablet, Book of Abstracts, Conference of electronics, telecomunications, programming, automatics and nuclear techniques - ETRAN, Vrnjačka banja, Serbia, 2009.

D. Mladenović, B. Jeftić, J. Bandić, Solid materials, skin and water characterization by Opto-magnetic method, Book of Abstracts, The second scientific international conference on Water and Nanomedicine, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, Banja Luka, 2011, p. 66, ISBN 978-99938-21-31-1.

B. Jeftić, I. Hut, D. Mladenović, J. Munćan, Z. Golubović, D. Šarac, Characterization of solid, viscoelastic and liquid materials by Opto-magnetic spectroscopy, Book of Abstracts, Thirteenth annual conference of the Materials Research Society of Serbia YUCOMAT, Herceg Novi, Montenegro, 2011, p. 136.

J. Šakota, D. Stamenković, N. Jagodić, J. Munćan, B. Jeftić, L. Matija, Dj. Koruga, Characterization of fullerenes thin film on glasses and contact lenses by UV/VIS/IR and Opto-magnetic spectroscopy, Book of Abstracts, Thirteenth annual conference of the Materials Research Society of Serbia YUCOMAT, Herceg Novi, Montenegro, 2011, p.168.

B. Jeftić, M. Papić-Obradović, L. Matija, Cervical cancer detection by Opto-magnetic spectroscopy using pap smears, Fifth international scientific conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka, pp 117-118.

A. Dragičević, B. Jeftić, I. Mileusnić, Z. Krivokapić., M. Papić-Obradović, J. Bandić, L.Matija, Opto-magnetic biometry of colorectal, cervical and skin cancer specimens, The fourteenth annual conference YUCOMAT 2012, Herceg Novi, Montenegro, pp 114.

B. Jeftić, I. Hut, Dj. Koruga, Opto-magnetic spectroscopy approach for the study of water memory phenomenon, The fourth international symposium on neurocardiology NEUROCARD, September 2012, Belgrade, Serbia, pp 96, ISBN 978-973-169-200-5.

J. Munćan, A. Dragičević, B. Jeftić, B. Milovanović, Dj. Koruga, IR spectroscopy and optomagnetic spectroscopy investigation of high drugs dilution and placebo effect on water, The fourth international symposium on neurocardiology NEUROCARD 2012, September 2012, Belgrade, Serbia, pp 97, ISBN 978-973-169-200-5.

B. Milovanovic, M. Popovic, V. Radivojevic, S. Mutavdzin, M. Simic, N. Milicevic, A. Milovanovic, J. Muncan, A. Dragicevic, B. Jeftic, Dj. Koruga, The programmed placebo effect, nano medicine and treatment of syncope, The fourth international symposium on neurocardiology NEUROCARD 2012, September 2012, Belgrade, Serbia, pp 51, ISBN 978-973-169-200-5.

J. Muncan, B. Jeftic, A. Dragicevic, B. Milovanovic, L. Matija, J. Simic Krstic, Dj. Koruga, Characterization of drug and placebo effect on water by NIR and optomagnetic spectroscopy, The fourth international symposium on neurocardiology NEUROCARD 2012, September 2012, Belgrade, Serbia, pp 54, ISBN 978-973-169-200-5.