Иван Ђуричић, дипл. инж. маш.Иван Ђуричић, рођен је 1986. у Београду . Завршио XИИ Београдску гимназију 2005. године и уписао Машински Факултет Универзитета у Београду. На Машинском факултету одлучује се за модул за Биомедицинско инжењерство на катедри за Аутоматско управљање. Основне академске студије завршава 2009. године и наставља Мастер студије на истом модулу. Мастер студије завршава у јуну 2011. године са дипломским М.Сц. радом на тему „Карактеризација класичног и нано материјала за контактна сочива методом нанопроб микроскопије магнетних сила“ . Тренутно је студент докторских студија на Машинском факултету под менторством професора Ђуре Коруге.

Референце:

1. Đuričić I., Mileusnić I., Tomić M., Stamenković D., Petrov Lj., Koruga Đ., Characterization of fullerenes based thin film glasses and contact lenses by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Microscopy, YUCOMAT 2011, 5-10 September 2011, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstract, p.169.

2. Tomić A., Mladenović D., Tomić M., Đuričić I., Vojnić-Tunić R., Deuterium contents in water and conductivity of water correlated with spectral parameters in opto-magnetic method, The Second International Conference on Water and Nanomedicine, Banja Luka, Republic of Srpska, August 30, 2011.1

3. Mileusnić I., Đuričić I., Stamenković D., Petrov Lj., Bojović B., Hut I., Koruga, Đ., Contact Lenses Nanomaterial Charactherisation by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Microscopy, IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011, Banja Luka, 1-2 July, 2011, The Book of Abstracts, p.67.Bojović,B., Stamenković, D. Mileusnić, I., Đuričić,I., Koruga,Đ., Lacunarity аnalysis of contact lens surface, IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011, Banja Luka, 1-2 July, 2011, The Book of Abstracts, p.71.

4. Bekrić D., Mileusnić I., Đuričić I., Koruga Đ., Characterisation of micro-structure of composite material for wind turbine blade, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka , 05-07. July 2012.

5. Đuricić I., Mileusnić I., Stamenković D., Petrov Lj., Matij L., Koruga Đ., Characterisation of nanofotonic materials for RGP contact lenses by Scanning Probe Microscopy, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka, 05-07. July 2012.

6. Mileusnić I., Đuričić I., Matija L., Mitović R., Koruga Đ., Mechanical properties investigation of Carbon Steel by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Microscopy, 28th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 28.September-01.October 2011, Siófok, Hungary, Scientific Society for Mechanical Engineering, Section 2, Page 293-294, ISBN: 978-963-9058-32-3

7. Mirjanić Đ., Vojinović, J., Mileusnić, I., Đuričić, I., AFM examination of tooth enamel treated with acid agents, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka , 05-07. July 2012.; The Book of Abstracts, p. 109-110.

8. Bekrić, D., Mileusnić I., Đuričić I., Koruga Đ., Characterisation of micro-structure of composite material for wind turbine blade, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka , 05-07. July 2012.; The Book of Abstracts, p.83.

9. Đuricić I., Mileusnić I., Stamenković D., Petrov Lj., Matija L., Koruga, Đ., Characterisation of nanofotonic materials for RGP contact lenses by Scanning Probe Microscopy, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka, 05-07. July 2012.; The Book of Abstracts, p.98.

10. Hut I., Мarjanović M. , Мiletić V., Petrov Lj., Đuričić I., “Effects of brushing on surface roughness of microhybrid and nanohybrid composite resins”, V International Scientific Conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka, 5-7 July, 2012, The Book of Abstracts, p.34.

11. Đuričić, I., Mileusnić, I., Koruga, I., Debeljković, A., R. Sofranić, R., Koruga, Đ., Scanning Probe Microscopy investigation of eye positioning system lens, Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, 3-7 September 2012, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstracts, p.114.

12. Bekrić D., Mileusnić I., Đuričić I., Petrov Lj., Koruga Đ., Identification wind turbine blade structural damages by magnetic force microscopy, Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, 3-7 September 2012, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstract, p.84

13. Đuričić, I., Mileusnić, I., Debeljković, A., Radovanović, M., Koruga, I., AFM suface roughness analisys of eye positioning contact lens, 29th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 26-28 September 2012, Belgrade, Serbia, p. 150.

14. A. Debeljković, I. Đuričić, I. Mileusnić, D. Stamenković, L.Matija, Polymeric materials for contact lenses characterized by SPM, International Conference on Scanning Probe Microscopy on Soft and Polymeric Materials 2012, Kerkrade, The Netherlands.