Дипломске студијеОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ НА МОДУЛУ БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

1.1.5 Фрактална механика

Лекција 1          Лекција 6

Лекција 2          Лекција 7

Лекција 3          Лекција 8

Лекција 4          Лекција 9

Лекција 5          Лекција 11

1.2.5 Биомедецинска инструментација и опрема

2.1.5 Биоматеријали у медицини и стоматологији

2.2.3 Биомеханика ткива и органа

2.2.2 Спектроскопске методе и технике

2.3.5 Обрада сигнала

3.1.5 Рана дијагностика канцера и меланома

Лекција 1          Лекција 7          Лекција 14

Лекција 2          Лекција 8          Лекција 15

Лекција 3а        Лекција 9

Лекција 3б        Лекција 10

Лекција 4          Лекција 11

Лекција 5          Лекција 12

Лекција 6          Лекција 13

3.2.5 Биомедицинкси апарати у уређаји

Лекција БАУ 1          Лекција БАУ 6

Лекција БАУ 2          Лекција БАУ 7

Лекција БАУ 3          Лекција БАУ 8

Лекција БАУ 4          Лекција БАУ 9

Лекција БАУ 5          Лекција БАУ 10

3.3.5 Наномедицинско инжењерство

Лекција 1П          Лекција 6П          Лекција 11П

Лекција 2П          Лекција 7П          Лекција 12П

Лекција 3П          Лекција 8П          Лекција 13П

Лекција 4П          Лекција 9П

Лекција 5П          Лекција 10П

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА МОДУЛУ БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

1.5.2 Увод у наносистеме

1.5.3 Биомедицинска фотоника

Лекција 1

Лекција 2

Лекција 3

2.4.5 Нанотехнологија

2.5.5 Биоаутоматика

3.4.2 Информационе технологије у медицини

Лекција ИТМ1

Лекција ИТМ2

Лекција ИТМ3

Лекција ИТМ4

Лекција ИТМ5

Лекција ИТМ6

Лекција ИТМ7

3.4.3 Биомедицинско оптоинжењерство

Лекција 1

Лекција 2

Лекција 3  

3.5.2 Микро-нано флуидика

Лекција 1

Лекција 2

Лекција 3

Лекција 4

Лекција 5

3.5.3 Основе микро-нано инжењерства 

3.5.2 Стохастичка идентификација биоситема

3.5.3 Неуронске мреже и фази логика

3.5.2 Линарни стохастички системи

3.5.3 Идентификација процеса