Докторске студијеОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

1.1 Виши курс математике

1.2 Нумеричке методе

1.3 ОМНИР и комуникације

2.1 Одбрана поглавља Механике или Механике флуида


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА МОДУЛУ БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

1.4 Аквафотомика

2.2 Савремено биомедицинско инжењерство

2.2 Биомедицинска фронодинамика

2.3 Савремени биомедицински софтвери

2.3 Савремене биомедицинске дијагностичке методе и апарати

3.1 Савремени биомедицински и стоматолошки апарати

3.1 Наносистеми

3.2 Савремене нанотехнологије

3.2 Савремене медицинске терапијске методе и уређаји

3.2 Нанотехнологије у медицини и стоматологји